Plan pracy świetlicy kwiecień

Pobierz

Prima Aprilis - 1 kwiecień przedstawienie krótkich scenek komediowych.. Bezpieczna droga do i ze szkoły.. Wychowawcy organizują pracę grup, dostosowując tematykę zajęć do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci.. Wielkanoc.. Bloki tematyczne: 1.. KWIECIEŃ .. Ubieranie choinki.. 11:20 - 11:40 Swobodne zabawy dzieci w kącikach tematycznych.ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 I.. Zajęcia artystyczne: plastyczne, techniczne, muzyczne, teatralne.PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 .. - Witaj szkoło, witaj świetlico!. Podstawowym założeniem pracy świetlicy jest ukierunkowanie pracy ucznia, kształcenie i rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie chęci do działania w atmosferze swobody, gdzie nie ma systemu klasowo-lekcyjnego ani ocen.. KWIECIEŃ 1.. Kwiecień - plecień - .Świetlica szkolna.. W krainie bajek : rozbudzanie w dzieciach chęci do czytania, najpiękniejsze bajki i baśnie, świąteczne opowieści, Gry i zabawy na boisku: - rzuty śnieżkami.. Kuratorium Oświaty w .Zorganizowanie warunków i zapewnienie stałego czasu na odrabianie zadań i naukę w rozkładzie dnia świetlicy Pomoc w odrabianiu lekcji Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu Wyrabianie umiejętności spostrzegania i wyciągania wnioskówSZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY DLA KLAS I-VIII ROK SZKOLNY 2019/2020 WRZESIEŃ 1.POZNAJMY SIĘ -Powitanie nowych członków świetlicy, ..

Organizacja pracy świetlicy szkolnej ...

Świetlica; Stołówka; Plan lekcji; Przydatne adresy.. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im.. 10:15 - 10:40 Porządkowanie Sali.. 07-13.09.2020 -Przypomnienie o obchodach wybuchu II Wojny światowej .. dotyczących pracy kobiet.SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ "KASKADA" WRZESIEŃ 1.. Przygotowanie świątecznego wystroju świetlicy.. Regulaminy obwiązujące w bibliotece szkolnej.. Zapoznanie uczniów z zasadami obowiązującymi w świetlicy szkolnej oraz na placu zabaw i boisku, 4.. Integracja uczniów i wspieranie ich w kształtowaniu prawidłowych postaw społecznych.. Znajdowanie w Internecie wierszyków o świętach.. Dbam o swoje zdrowie i ciało (28 - 01.04.2022):TEMATYCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 W WARSZAWIE Z PODZIAŁEM NA TYGODNIE I MIESIĄCE ROK SZKOLNY 2017/2018 "Świetlica - świat wypoczynku, zabawy, nauki, kultury i sztuki" I SEMESTR TERMIN TEMAT TYGODNIA CELE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE SPOSOBY REALIZACJI WRZESIEŃ I Witamy świetlicę 4.09-08.09Plan pracy wychowawczo - dydaktycznej na miesiąc kwiecień dla grupy 6-latków.. Kwiecień 29.03-2.04 Wielkanocne świętowanie.. Poznajemy wyposażenie sali.. - chodzenie po śladach.Ze względu na nowe zasady organizacji pracy świetlicy w okresie pandemii Covid 19 w roku szkolnym 2020/2021 konieczne będzie szczególne dostosowanie metod do charakteru pracy (to jest ograniczenie kontaktów między uczniami oraz rezygnacja z zabaw grupowych wymagających bliskiego kontaktu uczniów)..

Regulamin świetlicy.

Miesiąc .. KWIECIEŃ Temat.. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy 1.. Nauczyciel-wychowawca świetlicy szkolnej organizuje pracę tak by była ściśle związana kalendarzem szkolnym i podstawą programową.Drodzy Rodzice/Opiekunowie, Z uwagi na zakończenie roku szkolnego, w dniu 24 czerwca 2022r.. Zajęcia realizowane w ciągu całego roku szkolnego: odrabianie lekcji, zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu i w Sali gimnastycznej, kształtowanie prawidłowej postawy ciała dziecka przy zabawie , grze , nauce, gry i zabawy integrujące grupę, zajęcia plastyczno-techniczne,Praca Świetlicy Środowiskowej opiera się na współpracy z domem rodzinnym podopiecznego oraz szkołami i innymi instytucjami w celu podejmowania działań dla dobra dziecka, poznanie środowiska podopiecznego oraz wymianie istotnych informacji na temat wychowanków i ich rodzin.ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY W STARACHOWICACH .. Wykaz osiągnięć ucznia.SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ .. Plan zajęć: - Odrabianie pracy domowej;3 tydzień Świetlica to nasz drugi dom Zadania: Rozmowy na temat sprzętu, zabawek i gier świetlicowych Co robimy w świetlicy, aby było miło i przyjemnie Wdrażanie do podporządkowania się poleceniom wychowawców Świetlica moich marzeń - praca z kredkami Układanie krzyżówek i zagadek do hasła świetlicaTygodniowy plan pracy świetlicy szkolnej MIESIĄC TYDZIEŃ CYKL TEMATYCZNY ZADANIA DYDAKTYCZNE I SPOSÓB REALIZACJI Wrzesień 01.09-04.09 WITAJ SZKOŁO!.

Plan pracy KWIECIEŃ, plany pracy przedszkole.

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.. Gimnastyka to podstawa.. Tematyka zajęć w poszczególnych miesiącach: .. INTEGRACJA W GRUPACH I ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY - regulamin bezpiecznego zachowania się w świetlicy, stołówce szkolnej.. Uroczystości i imprezy 2020/2021; Uroczystości i imprezy 2018/2019świetlica 1.. Regulamin świetlicy szkolnej; Roczny plan pracy świetlicy; Z życia świetlicy; Biblioteka szkolna.. Zadania .. PLAN PRACY celowanie cyklop, NAUKA, Techniki operacyjne.. Przedstawienie regulaminu świetlicy szkolnej.CELE I ZADANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH W ŚWIETLICY: 1, Zapewnienie opieki dydaktyczno - wychowawczej dzieciom przychodzącym do świetlicy szkolnej.. INTEGRACJA W GRUPACH I ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY Uroczyste powitanie nowych wychowanków świetlicy.. 23 cze 2022 Izabela Tkaczyk Komunikaty.. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro.Świetlica / Plan pracy / Plan pracy świetlicy / Tematyka zajęć - kwiecień; Cz Gru 7 Tematyka zajęć - kwiecień .. Regulamin CMI; Z życia biblioteki; Aktualności.. Kształcenie umiejętności organizacji zabawy, zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo bawiących się dzieci, wypowiedzi dzieci na temat ich ulubionych .Oct 19, 2020Wykonanie ozdób na choinkę.. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.. KWIECIEŃ: 1-5.IV.. KWIECIEŃ 1.POZNAJEMY DRZEWA -Obserwacja drzew rosnących wokół szkoły, nazywanie ich, wskazywanie cech charakterystycznych, zaliczaniePLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNY ŚWIETLICY SZKOLNEJ DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 MIESIĄC TEMAT TYGODNIA ZADANIA WRZESIEŃ -Witamy w szkole, witamy w świetlicy 02-04.09.2020 -Żegnajcie wakacje!.

PLAN PRACY 2 KWIECIEŃ 3, Plany pracy.

Wiosna na wsi.. Słuchanie piosenek dla dzieci, muzyka relaksacyjna, improwizacja pracy maszyn.. ŚWIETLICA - godziny pracy w dn. 24.06.2022r.. Zapoznanie uczniów z rozkładem zajęć w świetlicy, 3.. 008 Plan pracy - kwiecien, Doki do pracy, plany pracy.. Tematy tygodniowe .. Treści nauczania.. Malowanie na kartonie symboli tych świąt.Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczego szkoły.. Rozmowa na temat poszanowania sprzętu i gier.. Wyjście do bufetu.. BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH I ULICACH9:15 - 10:15 Zajęcia prowadzone przez wychowawców świetlicy - zgodne z tematem zawartym w planie pracy świetlicy.. Przygotowania do Świąt Wielkanocnych.. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne.. Zajęcia wynikające z planu świetlicy; Oglądanie filmów edukacyjnych.. 1.PLAN PRACY luty 3latki, nauka.. Kwiecień plecień .PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 Ogólne założenia, organizacja i plan pracy świetlicy szkolnej wynikają z systemu wychowawczego oraz profilaktyki szkoły.. Zajęcia relaksacyjne.. WITAJ ŚWIETLICO!. 10:40 - 11:20 Pierwsze wyjście na obiad.. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/21018, 2.. Dbamy o przyrodę.SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 62 W KRAKOWIE rok szkolny 2020/ 2021 .. Organizacja pracy świetlicy.. Zapoznanie wychowanków świetlicy z regulaminem świetlicy i zasadami zapewniającymi bezpieczne zabawy.Plan pracy opiekuńczo - wychowawczej w świetlicy szkolnej.. Aktualności szkolne; Uroczystości i imprezy 2021/2022.. Wielkanoc - Zwyczaje wielkiej nocy.. Kolorowy świat zabawek.. Zajęcia wynikające z planu świetlicy szkolnej, Oglądanie filmów edukacyjnych.. Plan pracy świetlicy na rok 2021/2022 W Planie zawarte są treści podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 08 lipca 2021 r. 1.. Zajęcia plastyczne, czytelnicze, poznawcze i inne.. Wiosenne powroty.. Wielkanocne tradycje Pielęgnowanie zwyczajówRoczny plan pracy świetlicy .. - elementy dekoracyjne.. (piątek) świetlica szkolna będzie czynna do godziny 16.00..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt