Napisz wzory soli o podanych nazwach węglan wapnia

Pobierz

z góry dziękuje za pomoc.. Wzory sumaryczne soli.. W technologii oczyszczania wody wykorzystywany do wzrostu zasadowości oraz związania agresywnego dwutlenku węgla.Zad.. 2010-09-17 14:50:17Napisz wzory sumaryczne i strukturalne soli o podanych nazwach.. Zaznacz nazwy jonów powstających w wyniku dysocjacji jonowej BaS.. Napisz nazwy systematyczne podanym wzorom soli : Na2S - siarczek sodu.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Utwórz z podanych w tabeli jonów wzory sumaryczne trzech nierozpuszczalnych w wodzie soli i napisz ich nazwy.. a)bromek wapnia b)chlorek niklu (III) c)azotan (V)żelaza (III) d)siarczan (IV) cynku e)węglan potasu f) fosforan (V) sodu g)jodek magnezu h)siarczan (VI) srebra (I) PROSZĘ!Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach: a) chlorek potasu b) siarczan(VI) sodu c) azotan(V) żelaza(III) d) fosforan(V) glinu e) siarczek magnezu f) węglan baru g) wodorowęglan potasu h) chlorek wodorotlenek wapnia i) siarczan(IV) chromu(III) j) bromek lituNapisz wzory sumaryczne soli, które można otrzymać w podanych reakcjach chemicznych przy założeniu, że produktami są wyłącznie sole obojętne.. WZÓR KATIONU- K^+ ANIONU- SO_4^2-KATIONU- Na^+ ANIONU- C1^- .. węglan wapnia Ca₃(PO₄)₂ -- fosforan(V) wapnia.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Zadanie: 1 napisz wzory sumaryczne soli a węglan żelaza Rozwiązanie:napisz wzory sumaryczne soli a węglan żelaza ii feco3 b chlorek cynku zncl2 c azotan iii magnezu mg no3 2 d siarczek wapnia cas 2 napisz reakcje dysocjacji dla a caso3 gt ca 2 so3 2 b nano3 gt na no3 c pbs gt pb 2 s 2 3 czy wszystkie sole rozpuszczają sie w wodzie podaj 2 przykłady soli rozpuszczalnych w wodzie nie .Zaznacz zbiór, w którym wzory soli podano w następującej kolejności: siarczek sodu, azotan(V) wapnia, siarczan(IV) magnezu..

Napisz wzory soli o podanych nazwach.

A. Aniony baru i kationy .Zadanie: zad 1 napisz wzory i nazwy systematyczne soli węglan Rozwiązanie: zad 1 napisz wzory i nazwy systematyczne soli węglan miedzi iiZgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Nowe pytania.Kliknij i zobacz więcej.Podaj wzory sumaryczne kwasu od którego pochodzi ta sól: -Chlorek sodu -Azotan(V) żelaza(II) -Siarczek fransu -Siarczan(VI) srebra -Chlorek potasu - Azotan(V) ołowiu --Fosforan(V) chromu(III) -Siarczan (IV) magnezu -Azotan(III) baru -Bromek srebra -Weglan potasu -Chlorek wapnia -Chloran (I) wapnia -Fosforan(V) rtęci(II) -Siarczan(VI) wapnia -Azotan(V) srebra -Jodek rtęci(I) -Siarczek .. 2017-08-29 15:50:35 [Chemia] Podaj wszystkie możliwe wzory i nazwy soli żelaza (III) 2016-04-06 18:41:001.. Jest związkiem higroskopijnym (bardzo łatwo pochłania wodę, nawet w postaci pary wodnej).. Zobacz rozwiązanieNazwa systematyczna soli Wzór sumaryczny soli siarczek srebra(I) węglan żelaza(II) azotan(V) potasu fosforan(V) żelaza(III) chlorek baru siarczan(VI) glinu jodek sodu siarczan(IV) amonu siarczan(VI) wapniaNapisz nazwy podanych soli a) i ich wzory b): a) KI - jodek potasu ZnBr₂ - bromek cynku AlCl₃ - chlorek glinu NaF - fluorek sodu CuCO₃ - węglan miedzi(II) BaS - siarczek baru Fe(NO₃)₃ - azotan(V) żelaza(III) PbSO₃ - siarczan(IV) ołowiu(II) Cr₂(SO₄)₃ - siarczan(VI) chromu(III) Ca₃(PO₄)₂ - ortofosforan(V) wapnia b .Nazwa soli: chlorek wapnia, fosforan potasu, siarczan (4) cynku, azotan(5) glinu, jodek chromu(3), i do nich napisać trzeba wzór sumaryczny soli oraz wzór sumaryczny kwasu, od którego pochodzi sól..

Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach systematycznych.

K3PO4DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. a) węglan wapnia+kwas chlorowodorowy b) tlenek…Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach: a) chlorek potasu b) siarczan(VI) sodu c) azotan(V) żelaza(III) d) fosforan(V) glinu e) siarczek magnezu f) węglan baru g) wodorowęglan potasu h) chlorek wodorotlenek wapnia i) siarczan(IV) chromu(III) j) bromek lituWęglan wapnia CaCO3 - jest stosowany do wyrobu papieru, kitu, farb, gumy oraz past do zębów; - kamień wapienny wykorzystywany jest do produkcji wapna palonego i cementu; natomiast kreda naturalna pełni rolę napełniacza do kauczuku i wyrobów gumowych, wyrabia się z niej kredę do pisania oraz używa w produkcji farb.Azotan(V) wapnia o wzorze Ca(NO 3) 2, zwany również saletrą wapniową tworzy bezbarwne kryształy o bardzo dobrej rozpuszczalności w wodzie.. 2011-05-19 20:19:36Zadanie: 1 napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach Rozwiązanie:1 napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach fosforan v cynku, zn3 po4 2 siarczan vi wapnia, caso4 siarczek litu, lis2 fluorek wapnia, caf2 bromek sodu, nabr chlorek żelaza iii , fecl3 siarczan iv sodu, na2so3 chlorek miedzi i , cucl węglan baru, baco3 siarczan vi amonu, nh4 2so4 azotan v miedzi ii , cu no3 2 .Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach..

CaSO3 - siarczan(IV) wapnia.

Otrzymuje się go poprzez działanie kwasu azotowego(V) na węglan wapnia.Napisz wzory następujących soli: 2014-01-21 22:06:34 Napisz nazwy soli oraz napisz wzory sumaryczne soli 2014-06-11 22:28:31 Napisz wzory sumaryczne wymienionych soli : 2011-05-25 15:07:04Napisz wzory sumaryczne soli : chlorek żelaza(III) - FeCl3.. 2011-12-31 19:01:20; Wzory nazwy właściwość i zastosowania kwasów wodorotlenów i soli?. chlorek baru - .. węglan sodu -.Napisz wzory sumaryczne soli, które można otrzymać w podanych reakcjach chemicznych przy założeniu, że produktami są wyłącznie sole obojętne.. a) chlorek wapnia - woda (1/6) b) chlorek wodorotlenek magnezu c) wodorosiarczan(VI) wapnia.. Odpowiedz.. a) węglan wapnia+kwas chlorowodorowy b) tlenek…Zadanie ID:1340.. 2 Napisz nazwy soli : a ) NH4NO3 Azotan V amonu b ) FeS siarczek zelaza II c ) CuCl2 .Napisz nazwy soli oraz napisz wzory sumaryczne soli 2014-06-11 22:28:31; Może mi ktoś wytłumacz wzory i nazwy soli?. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem..

CaCO3 - węglan wapnia.

AgCO3 - węglan srebra..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt