Jak pisać duże liczby po angielsku

Pobierz

Obie wersje są poprawne, choć pierwszy jest bardziej czytelny.. Podobnie, jak: 30 = Thirty 40 = Forty (zauważ, że nie zapisujemy jej jako fo u rty) 50 = Fifty 60 = Sixty 70 = Seventy 80 = Eighty 90 = NinetySerwis obsługuje pisownię liczb w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim.. Pierwsze trzy liczebniki one, two, three są wyjątkami.. Slownie.pl pomaga szybko i poprawnie zapisać kwoty i liczby w postaci słownej.kwota-slownie.pl umożliwia zapisanie kwoty i liczby w postaci słownej.. Utwórz Arkusze do Ćwiczenia Pisania po Angielsku; Znajdź Anagramy po Angielsku; ułamki dziesiętne.. To narzędzie działa również z bardzo dużymi liczbami!. Pominięcie spacji da nam zapis .. (czyli będziemy używać liczb od 1 do 9, dodawanych do poprzedzających ich słów).. Separatorem grupującym w języku angielskim jest natomiast przecinek.. Na przykład liczba 20 to twen ty.. 113 - one hundred and thirteen.Jak zauważyliście, przy większych liczbach po liczbie setek/tysięcy wstawiamy słowo and jeżeli nie jest to liczba okrągła (30,000 - thirty thousand).. Możesz np. przekształcić "one hundred thirty" w 130.. Czytając procenty w języku angielskim podajemy liczebnik główny oznaczający wielkość pierwiastka oraz zwrot per cent: 67% - sixty-seven per cent; 5% - five per cent.. Nie występują tu żadne nieregularności.. Jedyna różnica polega na tym, że po angielsku pomiędzy setkami a dziesiątkami, należy dodać słówko "and"..

To narzędzie przekształca liczby napisane słownie po angielsku w liczby arabskie.

Pozostałe liczebniki (21, 22, itd.). Natomiast w języku angielskim nie używa się kropki, lecz przecinka, np.: 1,900 (one thousand nine hundred).Feb 21, 2021Należy uważać na różnice w pisowni w przypadku "three - thirty", "four - forty" oraz "five - fifty".. Podstawową różnicą jest użycie kropki w zapisie dziesiętnym zamiast przecinka.Liczby pełnych setek od 100 do 900 tworzy się w banalny sposób, poprzez dodanie słowa "hundred" do cyfry oznaczającej liczbę setek.. Jeżeli natomiast mamy do czynienia z okrągłymi liczbami typu 100, 1000, 1,000,000, możemy posłużyć się "a" przed zapisem liczby (100 - a hundred lub one hundred; 1000 - a thousand lub one thousand; 1,000,000 - a million lub one million).Wiadomo w języku polskim jeśli chce się napisać liczbę większą od tysiąca, to albo nie pisze się nic (można też wstawić spację) albo używa się kropki, np: 1900 lub 1.900 (tysiąc dziewięćset).. Zapis 1,234.5 to dla Polaka bełkot, a dla Anglika jasne jest, że chodzi o tysiąc dwieście trzydzieści cztery i pół.Rzymskie liczby: King Alfonso XIII handed over power to General Primo de Rivera.. Należy zwrócić uwagę, że czytając lub zapisując duże liczby, oddzielnie podajemy liczbę np. tysięcy, potem setek a następnie dziesiątek itd..

Po podaniu liczby setek, liczbę dziesiątek i jedności dodajemy po słowie "and".

20 - twen ty 21 - twenty-one 22 - twenty-two 23 - twenty-three .. 29 - twenty-nine 30 - thir tyLiczby po angielsku od 100 do 999 Liczby powyżej setki tworzy się poprzez podanie liczby setek, dodanie słowa hundred a potem, jeżeli nie jest to liczna okrągła, ewentualnej końcówki (liczby lub cyfry).Liczenie po angielsku dziesiątkami Pełne liczby, których używamy do liczenia dziesiątkami (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) zawsze mają końcówkę "ty" (wymawianą jak "tee").. Jeśli chcesz przeczytać więcej artykułów podobnych do Jak pisać liczby po angielsku od 1 do 100 , zalecamy wejście do naszej kategorii Formacja.Jak przekształcić angielskie liczby słowne w liczby.. Właściwie to, dokładnie tak, jak w języku polskim.. Kliknij przycisk Udostępnij, aby ją upublicznić.. Ta tablica wyników została wyłączona przez właściciela zasobu.. Jest to reguła w języku angielskim.. Należy pamiętać, aby przy liczebnikach wielo-cyfrowych 'th' (first, second, third przy 1,2,3) dodać tylko do .Naucz się liczb po angielsku od 1 do 100.. (first, second, third) Przy pełnych dziesiątkach zamieniamy ' ty' na 'tieth '..

Liczby po angielsku, w tym ułamki dziesiętne, zapisujemy inaczej niż po polsku.

Daje również możliwość wyświetlenia kwoty w kilku najpopularniejszych walutach.. tworzymy dodając jednostkę do dziesiątki i rozdzielając je myślnikiem.. Łącznik and (i) pojawia się tylko przed dziesiątkami lub przed jednościami, gdy dziesiątek nie ma.. Ta tablica wyników została wyłączona, ponieważ Twoje opcje różnią się od opcji właściciela zasobu.Jeśli chcesz również nauczyć się pisać liczby porządkowe, czyli "pierwszy", "drugi", "trzeci" itp., w tym artykule oneHowTo nauczymy Cię jak pisać liczby porządkowe w języku angielskim..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt