Odmiana liczebnika przez przypadki

Pobierz

Kliknij w grafikę - planszę poniżej, aby przejść na stronę uczenia się przypadków.. Mianownik (kto?. (jest) Dopełniacz (D.). rodzaj niemęskoosobowy.Dla rodzaju żeńskiego, w porównaniu z rodzajami m2, m3 i n2, różnice pojawiają się tylko w przypadku liczb zakończonych cyfrą 2.. Liczebniki zbiorowe odmieniają się tylko przez .Zapamiętaj.. czemu?. Deklinacja to odmiana przymiotnika, rzeczownika, liczbnika przez przypadki.. Liczebniki dzielimy na: 1. główne: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć itd.. z czym?Przymiotniki odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje.. (myślę) Wołacz o!. eii moglibyscie mi odmienić przez przypadki liczebniki :dwa(nm-os), pięć(m-os), czternaście (m-os)?Liczebniki odmiana przez przypadki Przykłady z naszej społeczności Liczba wyników dla zapytania 'liczebniki odmiana przez przypadki': 10000+W zeszycie odmień przez przypadki liczebnik nieokreślony: kilkoro w połączeniu z rzeczownikiem: chłopców.. dwojga, siedmiorga Celownik komu?. Zapisz odmianę tutaj lub w zeszycie.. o czym?. Zasady deklinacji liczebników głównych różnią się nieco od reguł, które obowiązują w przypadku liczebników zbiorowych.. ETAP IV - utrwalenie umiejętności w ćwiczeniach z zeszytu ćwiczeńOdmiana liczebnika przez przypadki.. pięcioro, (z) pięciorgiem, (o) pięciorgu; jedna piąta, jednej piątej, jedną piątą.Liczebniki porządkowe odmieniają się przez przypadki i rodzaje, tak jak przymiotniki, np. pierwszy raz, pierwsza dama, pierwsze jajko (odmiana przez rodzaje: męski, żeński, nijaki) pierwszego razu, pierwszej damy, pierwszego jajka /pierwszym razie, pierwszej damie, pierwszym jajku (odmiana przez przypadki: D. i Ms., liczba pojedyncza)Liczebniki odmieniają się przez przypadki..

Odmiana liczebnika przez przypadki może sprawić problem.

W liczbie pojedynczej mają trzy rodzaje (męski, żeński i nijaki), a w liczbie mnogiej dwa (męskoosobowy i niemęskoosobowy).. Mam odmienić słowo PIERWSZY,przez rodzaj:męski,żeński,nijaki:) Przez męski i żeński już odmieniłam,został mi jeszcze rodzaj nijaki.. Przypomnij sobie nazwy przypadków wraz z pytaniami i wpisz poniżej.. dwaj chłopcy, dwa słonie, dwie dziewczynki uzupełnij treśćOdmiana liczebnika przez przypadki!. oraz z rzeczownikiem dzieci (np.Odmiana liczebników.. Naucz się ich na pamięć.. (idę) Miejscownik (Msc.). Liczebniki zbiorowe odmieniają się tylko przez przypadki i łączą się: z rzeczownikami występującymi wyłącznie w formach liczby mnogiej (np. dwoje sań, dwoje skrzypiec), z rzeczownikami nazywającymi istoty niedorosłe, zakończonymi na -ę w mianowniku lp.. Zwykle przymiotnik pełni w zdaniu funkcję przydawki ("piękna" → "książka") lub orzecznika ("książka" + "jest ciekawa").. dwojgu, siedmiorgu Biernik kogo?. kogo?. czego?. Przypadki: Mianownik (M.). (przyglądam się) Biernik (B.) kogo?. Liczebniki główne i porządkowe odmieniają się przez przypadki i rodzaje np. dwie książki, dwoma książkami, dwaj bracia, dwóm braciom, dwa okna, dwóch okien.. :)Liczebniki nieokreślone - podają przybliżoną, niezbyt dokładną ilość osób lub przedmiotów, odmieniają się przez przypadki i rodzaje: rodzaj męskoosobowy..

2.odmiana przez przypadki liczebników?

KOMPENDIUM JĘZYKOWE.. (widzę) Narzędnik (N.) z kim?. )Liczebniki mogą odmieniać się przez przypadki (dwa - dwóch, drugi - drugiego), liczby (drugi - drudzy) i rodzaje (druga - drugi).. M. kilkoro chłopców D. kilkorga chłopców (dopisz pozostałe przypadki i formy wskazanego liczebnika z rzeczownikiem) Zadania: 10 i 11 ze str. 88 przećwicz ustnie.. Różnica polega przede wszystkim na tym, że liczebniki główne wprost wyrażają swoją liczbę - informują o ilości osób, przedmiotów lub zjawisk w danym komunikacie:Odmień przez przypadki podane związki liczebnika z rzeczownikiem.. z czym?. Jeżeli nie masz zeszytu, znajdź je w internecie.. czego?. dwoje, siedmioro Narzędnik z kim?. dwoje, siedmioro Dopełniacz kogo?. (nie ma) Celownik (C.). czemu?. 4.4. odmienia się przez: przypadki, liczby i rodzaje.. Poproś żeby mama lub tata Cię przepytał.. Odmiana liczebnika jest różnorodna (Plansza 3) Większość liczebników odmienia się przez przypadki.. Związek rządu występuje w mianowniku i bierniku dla wszystkich .Odmień przez przypadki liczebnik dwadzieścia jeden os. PROSZĘ BARDZOOO W LICZBIE MNOGIEJ I POJ.liczebnik.. Liczebniki wchodzą z rzeczownikami w tzw. "związki zgody" (wymagany rzeczownik w zgodnym przypadku) lub "związki rządu" (wymagany rzeczownik w dopełniaczu)..

Liczebniki i ich odmiana Liczebniki zbiorowe .

LICZEBNIKI ZBIOROWE (odmiana przez przypadki) PRZYPADEK PYTANIE Mianownik kto?. Liczebniki dzielą się na kilka typów , z których każdy ma inną odmianę (np. liczebniki porządkowe odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje, a zbiorowe - tylko przez przypadki; liczebniki ułamkowe są nieodmienne).2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt