Sprawozdanie z działalności prezesa ure 2020

Pobierz

Obecnie w Urzędzie prowadzone jest badanie, które ma pokazać jak przedsiębiorcy wywiązali się z obowiązków w stosunku do poszczególnych grup odbiorców końcowych.Urząd Regulacji Energetyki (URE) - polski urząd obsługujący Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który jest centralnym organem administracji państwowej (rządowej), działającym na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.. Zadania Prezesa URE.. Zestawienie wytworzonych i sprzedanych biopaliw - 2016 » więcej.. Raport OZE - art. 6a ustawy OZE.. Sprawozdania; Raport z art. 23 ust.. 2a ustawy Prawo energetyczne; Raport OZE - art. 17 ustawy OZE; Raport OZE - art. 6a ustawy OZE; Plan działalności URE; Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej; Status prawny i kompetencje; Informacja publiczna; Skargi i wnioski; .. Wysokość wpisów; Wysokość opłat kancelaryjnych; Tryb umarzania nieuiszczonych należności; Zasady uiszczania opłat skarbowych; Orzecznictwo .. 3 .Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online, rozprawy odmiejscowione; Prawo pomocy - formularze; e-Wokanda ; Koszty postępowania.. Data publikacji : 16.12.2019.May 17, 2021May 17, 2021Zadania Prezesa URE.. Status prawny i kompetencje.. Sprawozdania.. Na koniec 2019 r. pojemność magazynowa czynna instalacji magazynowych wynosiła łącznie 3 074 mln m.. Sprawozdania; Raport z art. 23 ust..

Plan działalności URE.

Informacja publiczna.May 18, 2021Do 28 lutego br. należy nadesłać sprawozdania z działalności wytwórców, dystrybutorów i przedsiębiorstw obrotu ciepłem w 2021 r. Prezes URE wzywa przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem, dystrybucją i przesyłaniem lub obrotem ciepłem o nadesłanie do URE w terminie do 28 lutego br. sprawozdań z działalności za 2021 rok.May 17, 2021Z kolei ustawa prądowa, która zagwarantowała brak wzrostu cen energii elektrycznej w 2019 r., skutkowała nowymi zadaniami realizowanymi przez Prezesa URE w roku 2020. Wysokość Narodowych Celów Wskaźnikowych ustalona na lata 2017-2020 » więcej.. W tym roku, obok standardowego corocznego sprawozdania z działalności za rok ubiegły, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wezwał przedsiębiorców z branży ciepłowniczej do przedstawienia informacji na temat aktualnego poziomu emisji i prowadzonych inwestycji.Jan 29, 2021Sep 30, 2020Uniwersytetu Jagiellońskiego, który przewiduje, że Prezes przedstawia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z działalności w trakcie kadencji - w zakresie wykonywanych obowiązków.. Sprawozdania; Raport z art. 23 ust.. Realizuje zadania z zakresu promowania konkurencji oraz regulacji gospodarki m.in. na rynku energii elektrycznej, paliw i gazu.Sprawozdanie z działalności Prezesa URE za 2019 r., czyli o polskiej energetyce w roku ubiegłym Kategoria: Aktualności Opublikowano: wtorek, 02, czerwiec 2020 12:31 ..

Sprawozdanie z wykonania planu działalności pdf, 134.25 KB, 10.09.2021; Metadane.

2a ustawy Prawo energetyczne; Raport OZE - art. 17 ustawy OZE .. Dla obecnego Prezesa URE 2018 rok był ostatnim rokiem sprawowania Urzędu w ramach upływającej 5-letniej kadencji.Zadania Prezesa URE.. Sprawozdanie - 2020 r. pdf, 18.75 MB, 17.05.2021 .May 17, 2021May 18, 2021Łączna kwota wsparcia za 2019 rok (przyznanego w 2020 roku) wyniosła ponad 340 mln zł.. Prezes jest organem wykonawczym TDUJ.. a z systemu skorzystało 25 przedsiębiorstw.. Raport OZE - art. 17 ustawy OZE.. 2a ustawy Prawo energetyczne; Raport OZE - art. 17 ustawy OZE; Raport OZE - art. 6a ustawy OZE; Plan działalności URE; Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej; Status prawny i kompetencje; Informacja publiczna; Skargi i wnioski; Petycje; Taryfy i inne decyzje - biuletyn branżowy .W 2020 r. w Polsce spadły wskaźniki koncentracji w produkcji energii elektrycznej, wzrosła natomiast koncentracja na rynku gazu - wynika ze sprawozdania z działalności Prezesa URE za zeszły rok.Zapraszamy do zapoznania się ze Sprawozdaniem z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2018 r. - zawierającym całościowe podsumowanie prac prowadzonych w URE w ubiegłym roku.. 2a ustawy Prawo energetyczne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt