Środki stylistyczne w panu tadeuszu karta pracy

Pobierz

Zapewne omówiłeś już niektóre fragmenty dzieła Adama Mickiewicza "Pan Tadeusz"?. Klasa 7 Klasa 8 język polski.. - gr.1 "Wschód słońca", Ks.2, 27-38.Przyroda w Panu Tadeuszu stanowi integralną część świata przedstawionego.. .Prosimy uczniów, aby pracując w parach i odwołując się do tekstu zamieszczonego w podręczniku (s. 77-81), zinterpretowali funkcjonowanie historii i muzyki w koncercie Jankiela (karta pracy).. zadanie dodane 25 marca 2015 w Język polski przez użytkownika niezalogowany .. METAFORA, 2) Zestawienie ze sobą dwóch członów na zasadzie podobieństwa, za pomocą wyrazów "jak", "jakby".. Środki stylistyczne Połącz w pary.słownictwa, składni zdania, warstwy brzmieniowej, wyrażanych znaczeń.. Polub.. YouTube.Polowanie na niedźwiedzia w Panu Tadeuszu.. W pierwszych wersach dzieła informuje odbiorcę o swojej tęsknocie za .Polecam również testy, które wykorzystałam do pracy z dziećmi.. W miarę potrzeby uzupełniamy spostrzeżenia młodzieży.C.. Porównanie 3.. Uczniowie wieszają cytaty, w którym wystąpił dany środek na tablicy.. Bohaterowie dzieła zorganizowali je w sercu puszczy litewskiej, miejscu bogatym w bory, knieje, wilcze doły zarośnięte trawą, małe i głębokie jeziorka pełne wody w kolorze .W Soplicowie ruch wielki; lecz ni psów hałasy, {c} Ani rżące rumaki, skrzypiące kolasy" {c} [Ks. IV, 89-94] Środki stylistyczne (wybrane przykłady): 1. apostrofa - to bezpośredni i patetyczny zwrot do bóstwa, osoby, upersonifikowanej idei lub przedmiotu..

Środki stylistyczne służące opisowi przyrody.

2.Wyszukaj w tekście środki stylistyczne, którymi Adam Mickiewicz oddał piękno muzyki Jankiela.. Udostępnij Udostępnij wg Cnowrotek.. Metafora (przenośnia) 9.. Utrwalę sobie wiadomości dotyczące środków stylistycznych.. Wybrane lub chętne pary przedstawiają swoje wnioski na forum klasy.. Powtórzenie 7.. 4) nadanie wyrazom znaczeń pieszczotliwych.Środki stylistyczne 1.. Środki stylistyczne w koncercie Wojskiego: 1 epitety: ( róg) bawoli, długi, cętkowany, kręty, kształtny ( szyję) wilczą ( muzyka) cichsza, coraz dalsza ( wyje) długo, przeraźliwie ( grzmot) trwalszy ( skomlą) granie ( odzew) rześki ( orło) niedźwiedzie.. Obejrzeliście w ubiegłym tygodniu filmiki, które troszkę przybliżyły Wam świat przedstawiony w "Panu Tadeuszu".. Makowski Stanisław, Romantyzm, WSiP, Warszawa 1994.Śroki stylistyczne w Inwokacji z Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.. Ojczyzno moja!". Zadanie 12.. Znajdziesz tu darmowe rozwiązanie każdej pracy domowej, skorzystaj z wyszukiwarki, jeśli nie znajdziesz interesującej Cię .Środki stylistyczne, Inwokacja Sortowanie według grup.. Ponadto ugruntujesz swoją wiedzę na temat środków stylistycznych.Środki stylistyczne - karta pracy Rozwiąż krzyżówkę: a. ANAFORA, b. PORÓWNANIE, c. gdybyś w mateczniku siedział,/Nigdyby się o tobie Wojski nie dowiedział."..

Chmury - środki stylistyczne Sortowanie według grup.

Inwokacja jest to inaczej pełniejsza treściowo, bardziej rozbudowana apostrofa.Zawiera ona uroczystą prośbe do jakiegoś Boga,bóstwa bądź muzy z prośbą, najczęściej o pomoc w pisaniu ,inaczej o wenę twórczą.Jedna ze słynniejszych inwokacji znajduje sie w ,,Panu Tadeuszu" oraz dziełach Homera, czyli ,,Iliadzie" i .. AntytezaTemat: Obyczaje i tradycje w "Panu Tadeuszu" - test online.. Następnie poprosiłam o zapisanie tematu: "Poetycki album przyrody" oraz podałam polecenia.. Bogactwo opisów przyrody w "Panu Tadeuszu" służy zaakcentowaniu piękna ziemi ojczystej, rodzimego krajobrazu.. Onomatopeja (dźwiękonaśladownictwo) 8. środki stylistyczne Przebij balon.. Zróbcie zdjęcie wyniku jaki osiągnęliście i wyślijcie go na maila doLekcje z OK to przede wszystkim cele i NaCoBeZu To i wiele innych materiałów umieściłam wlaśnie tu.. Zdrobnienie 11.. Metafora poetycka różni się od potocznej tym, że jest stworzona przez poetę, który chce przedstawić zjawiska w sposób nowy i zaskakujący.. Opisz, w jaki sposób tradycję pojmowali egzaltowani romantycy, a jak rozumiał ją Sędzia.. W tabelkach z NaCoBeZu skorzystałam z grafik pani Danuty Sterny, dziękuję Staram się przestrzegać praw autorskich, ale jeśli zauważysz, że skorzystałam z Twoich materiałów bez odpowiedniej wzmianki, daj mi znać!Przyroda w Panu Tadeuszu i sposoby jej obrazowania..

[Ks ...Środki stylistyczne.!

,,Zwieżyniec" 2014-09-08 11:23:46; Środki stylistyczne w wierszu "Święta miłości kochanej ojczyzny" Ignacego Krasickiego Daję Naj 2012-02-28 15:11:00środki stylistyczne w koncercie jankiela.. Analiza opisów przyrody, środki artystyczne, itd.. Hiperbola (wyolbrzymienie) 4.. 4.Proszę wysłuchać wykładów i wykonać notatkę dotyczącą zwyczajów, które poznajemy w ,,Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza.. W jaki sposób Adam Mickiewicz ukazuje historię w koncercie Jankiela w ''Panu Tadeuszu"?. Nie drukuj karty pracy, wszystkie zadania obowiązkowe wykonaj w zeszycie.. Cytaty te znajdują się na s. 15-17.. Nadanie roślinom, zwierzętom, tworom nieożywionym cech ludzkich.. Sprawdźcie ile udało się zapamiętać i wykonajcie test online.. (w zależności od potrzeb i możliwości - wariantów i pracy ogrom, jeśli ktoś chce wykorzystać tekst "PT" do powtórzenia środków stylistycznych), np.: a. Pracuj w dokumencie Środki stylistyczne w koncercie Jankiela.. Edytuj elementy .2.. Nauczenie się na pamięć wybranego opisu przyrody z Pana Tadeusza i wypisanie z niego środków poetyckich - do tematu Recytujemy fragmenty Pana Tadeusza, s. 57 - zadajemy po temacie Realizmw Panu Tadeuszu (s. 42).. Peryfraza (omówienie) 6.. Komentarze wskazują, jakich środków powinieneś szukać we wskazanym wersie..

Oto najważniejsze środki stylistyczne.

Wojski, jeden z bohaterów tekstu, bierze udział w polowaniu na niedźwiedzia.I tu znów zaskoczenie dla nich, ponieważ wyjątkowo pozwoliłam im dobrać się samodzielnie.. Teraz nadszedł czas, aby przyjrzeć się kolejnemu, który popularnie nazywany jest "Koncertem Wojskiego".. Zapoznajcie się z podanym fragmentem "Pana Tadeusza".. To już jedna z ostatnich lekcji dotyczącej tej lektury, ale wrócimy do niej w ósmej klasie (wiadomość dla siódmoklasistów i tych, którzy zdecydują się, że zostają w ósmej klasie).. Mickiewicz dokonuje .w temacie Realizm w Panu Tadeuszu, s. 42) rozdajemy uczniom na pierwszej lekcji.. ŚRODKI STYLISTYCZNE - karta pracyKarta pracy - kl.VI Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu Szóstoklasistko, Szóstoklasisto!. Dziś utrwalisz swoje wiadomości o Adamie Mickiewiczu i poznasz fragment utworu pt. "Pan Tadeusz".. "Pan Tadeusz" środki stylistyczne.. - notatka dla nauczyciela).. Znajdź je i edytuj komentarz, aby odpowiedzieć.2.. ^_^" 2009-05-18 17:52:52; Nazwij środki stylistyczne "gna jak szalona" 2011-03-30 17:45:57; jakie środki stylistyczne występują wierszu B.L.. Jan Kochanowski o gwiazdach pisał, że Bóg nimi uhaftował niebo, ponieważ wszystko wyglądało jak haft na ciemnej tkaninie.Podaj dwa przejawy tej cechy obecne w Panu Tadeuszu.. Mickiewicz już w pierwszych słowach dzieła podkreśla wyjątkowość nadniemeńskiego krajobrazu, który jest dla niego wspomnieniem ojczyzny, przechowywanym w sercu przez wiele lat.. Moment polowanie na niedźwiedzia jest bardzo istotnym wydarzeniem w fabule epopei Adama Mickiewicza "Pan Tadeusz".. Uczniowie odnajdują środki stylistyczne, które pojawiły się w wysłuchanym fragmencie.. W literaturze i sztuce obraz mający , poza dosłownym, sens przenośny, jednoznacznie określony i ustalony konwencjonalnie.. Przyroda jest niemal odrębnym bohaterem utworu, poeta poświęca opisom natury bardzo dużo miejsca.. Uczniowie prowadzą wymianę zdań i opinii.. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.. Nazwij środki stylistyczne zastosowane w podanych sformułowaniach i określ funkcję tych zabiegów.Nauczyciel prosi o wymienienie zalet i wad szlachty polskiej ukazanej w omawianej lekturze (załącznik 4.. Opis gaju - wersy 220 - 242 b. Opis grzybów - wersy 260 - 289Środki stylistyczne i ich funkcje w "Panu Tadeuszu" 0 8 fiszek emiliaems.. Podziałało, nie było jęczenia i grymasów.. Zadanie 11.. Klasa 7 Klasa 8 Gimnazjum Dorośli Liceum Technikum Polski.. Wyraz określający rzeczownik, używany do podkreślenia istotnej cechy.. wg Edyta5.. Personifikacja (uosobienie) 10.. Oczywiście nie opublikuję ich, ponieważ naruszyłabym prawa autorskie, chcę jednak zwrócić Waszą uwagę na 3, które pomogły nam w pracy: Do omówienia środków stylistycznych wykorzystaliśmy fragment arkusza egzaminacyjnego opracowanego wg Nowej Ery:3.. 2 porównania:,,Ożywił knieje i dąbrowy, jakby psiarnie w nie wpuścił.Środki stylistyczne w koncercie Wojskiego: Epitety: (róg) bawoli, długi, cętkowany, kręty, kształtny (szyję) wilczą (muzyka) cichsza, coraz dalsza (wyje) długo, przeraźliwie (grzmot) trwalszy (skomlą) granie (odzew) rześki (orło) niedźwiedzie Porównania: ,,Ożywił knieje i dąbrowy, jakby psiarnie w nie wpuścił".APOSTROFA - "Głupi niedźwiedziu!. 3) Nadanie przedmiotom, zjawiskom lub pojęciom abstrakcyjnym cech istot żywych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt