Przeczytaj teksty a-e i dialogi 1-4 do kazdego dialogu

Pobierz

Jeden tekst pozostanie niewykorzystany.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu wybierz właściwą odpowiedź na pytania (1.1.-1.4.).. (1pkt) Przeczytaj poniższy tekst.. Uwaga!. Uwaga!. Błędne zaznaczenie otoczZadanie 7.. Do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-E).. odpowiednią literę.. odpowiednią literę, którą oznaczony jest tekst.. Wpisz rozwiązania w kratki.. Wpisz odpowiednią literę (A-D) w każdą kratkę.. Uwaga!. Jeden tekst pozostanie niewykorzystanyPonieważ "kreska dialogowa" - która jest niczym innym jak myślnikiem stosowanym do rozpoczynania wypowiedzi dialogowej lub rozpoczynania komentarza autorskiego bezpośrednio po niej (w tym samym akapicie) następującego - "należy należy do wypowiedzi, którą poprzedza, nie może być pozostawiona na końcu linii", jak to zaleca się dla myślnika w jego typowych użyciach (tekst w cudzysłowie pochodzi od prof. Piotra Mueldnera-Nieckowskiego, który tak właśnie .E‑podręczniki to bezpłatne i dostępne dla wszystkich materiały edukacyjne.1 Popatrz na obrazki i uzupełnij dialogi.. Zakreśl literę a, b lub c.. (0-4) Przeczytaj teksty.. Zakreśl literę A, B lub C.. Z którego tekstu RobertZadanie 10.. Jeden tekst pozostanie niewykorzystany.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Jeden tekst pozostanie niewykorzystany.. Do każdej z nich dobierz właściwą reak-cję (A-E).. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..

Jedno miejsce nie pasuje do żadnego dialogu.

4.Zadanie 10.. Do każdego akapitu (1-4) dopasuj właściwy nagłówek (A-E).. 7 Przeczytaj uważnie tekst.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron (zadania 1-10).. Każdy wpis zawiera wytłumaczone słownictwo, wiele z nich ma dodatkowo filmy czy nagrania wymowy.Przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki (1-18), wpisując wybrane z tabeli odpowiedzi.. Uzupełnij każdą lukę (11.1.-11.3.). Wracam do dialogów regularnie w zależności od tego jaki temat mnie w danej chwili interesuje.Przeczytaj poniższe teksty A-E.. Dopasuj do każdego tekstu właściwy temat (A-D).. Pisz czytelnie.. Jeden temat nie pasuje do żadnego tekstu.Przyporządkuj każdemu dialogowi odpowiednie miejsce wpisując litery A-D w kratki 1-3.. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/ atramentem.. - zadania, ściągi i testy - Zapytaj.onet.pl.. Są podzielone tematycznie co ułatwia ich czytanie i wprowadza porządek.. odpowiedniąZadanie 7.. (0-4) Przeczytaj teksty A-E.. (4 pkt) Usłyszysz dwukrotnie cztery krótkie teksty.. Najbardziej lubię dialog o mędrcu i o dobrodziejstwach.. Uzupełnij w SMS-ach luki 10.1-10.3. zgodnie z treścią tekstów, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać ich sens.. ___ / 3 pkt Przeczytaj poniższe teksty (1-3) i zdecyduj, o czym jest każdy z nich.. Nie używaj korektora..

(0-4) Przeczytaj teksty 1. i 2.

Wpisz rozwiązania do tabeli.. Uzupełnij tabelę, wpisując w każdą kratkę (10.1.-10.4.). Uwaga!. Witamy w dziale Dialogi po angielsku, gdzie zamieszczone są rozmówki angielskie oraz towarzyszące im zwroty i wyrażenia angielskie.Znajdują się tu ciekawe tematyczne dialogi, przykładowe rozmowy w języku angielskim.. Zadanie 7.. Uzupełnij tabelę, wpisując w każdą kratkę (9.1 - 9.4) właściwą literę.. Uwaga: jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.. W tekstach jest mnóstwo złotych myśl i ćwiczęń stoickich.. Uzupełnij tabelę, wpisując w każdą kratkę (1-4) właściwą literę.. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi (4.1.-4.4.).. Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów.. Jeden tekst pozostanie niewykorzystany.. 4 He .Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi (2.1.-2.3.).. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Mama pyta: Thomas odpowiada: Z którego tekstu Thomas dowiedział się o tym?. Wpisz do tabeli w każdą kratkę (10.1.-10.4.). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. Kolega Adama pyta: Adam odpowiada: Z którego tekstu Adam dowiedział się o tym?. Przeczytaj teksty A-E i dialogi 1-4 do każdego dialogu dopasuj tekst który najlepiej do niego pasuje.wpisz w kratki własciwe litery.jeden tekst nie pasuje do żadnego dialoguPrzeczytaj teksty a-e..

Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.

Szukaj.Zdecyduj, o czym jest każdy tekst (9.1.-9.3.).. Tata pyta: Lucy odpowiada: Z którego tekstu Lucy się o tym dowiedziała?. Jeden temat nie pasuje do .15 1 3 Comprehension Popraw zdania zgodnie z tekstem z Êwiczenia 2.. UWAGA!. Uwaga!. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu do każdego dialogu dobierz miejsce, w którym on się odbywa (A-D).. Z podanych odpowiedzi A, B i C wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.. Zaznaczając odpowiedzi w części karty przeznaczonej dla zdającego, zamaluj A pola do tego przeznaczone.. (0_4) Przeczytaj teksty A—E.. Uwaga!. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. odpowiednia litere.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. Uwaga!. Jeden tekst zostanie niewykorzystany.. Dopasuj do każdego tekstu właściwy temat (A-D).. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu.. jedną z podanych niżej form tak, aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uzupełnij tabelę, wpisując w każdą kratkę (10.1.-10.4.). Uwaga!. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.. Zakreśl właściwe wyrazy.1.. Teksty do zadań od 1. do 3. zostaną odtworzone z płyty CD.. Wpisz w każdą kratkę przy dialogach (1-4) odpowiednią literę..

E.Przeczytaj poniższe teksty (A - E).

Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.. Uwaga!. 4 Speaking Jeszcze raz przeczytaj dialog z Êwiczenia 2.. Jeden temat nie pasuje do żadnego tekstu.Zadanie 8..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt