Dokumenty potrzebne do zarejestrowania się w urzędzie pracy

Pobierz

Szczegółowe informacje dotyczące profilu zaufanego, w tym: - czym jest profil zaufany, - kto i jak może go założyćOsoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji: 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości; 2. dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia; 3. świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do .Jakie dokumenty będą Ci potrzebne do rejestracji?. dowód osobisty albo inny dokument tożsamości np. paszport; oświadczenie dotyczące miejsca zameldowania, przy czym w przypadku gdy wyżej wymienione oświadczenie wzbudzi uzasadnione wątpliwości organu, urząd może zawsze wezwać do przedłożenia zaświadczenia o meldunku wydanego .Praca.gov.pl umożliwia m.in. elektroniczną rejestrację osób bezrobotnych lub poszukujących pracy.. Do rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy potrzebne będą nam przede wszystkim: • dowód osobisty, a w przypadku jego braku - inny dokument potwierdzający tożsamość (w przypadku rejestracji tradycyjnej w urzędzie pracy przedkładany do wzglądu pracownika),Jan 6, 2022May 16, 2022Mar 26, 2022Najważniejszym dokumentem, który trzeba ze sobą zabrać jest dowód osobisty.. Co jeszcze trzeba zabrać?Dec 30, 2021Dlatego zgłoś się do powiatowego urzędu pracy i zarejestruj się jako osoba szukająca pracy..

Przygotuj dokumenty, które będą potrzebne.

Bezrobotny rejestrując się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy następujące dokumenty (pracownik może sporządzić kserokopie dokumentów): dowód osobisty lub inny dokument tożsamości;Jak wynika z odpowiedzi resort rozwoju pracy i technologii do zarejestrowania w urzędzie pracy oraz uzyskania prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych nie jest konieczne posiadanie świadectwa pracy.. Dodatkowo, jeżeli:Jul 9, 2021W przypadku jeżeli jesteś cudzoziemcem i chcesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna powinieneś przedstawić w powiatowym urzędzie pracy - dokument wskazujący tytuł pobytowy uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. decyzję, kartę pobytu).Dokumenty potrzebne do rejestracji osoby bezrobotnej..

Jeśli mamy dyplom to również się z nim do urzędu pracy zgłaszamy.

W wyjątkowych sytuacji można okazać inny dokument np. umowę o pracę czy zaświadczenie z ZUS.elektroniczny, skierowany do osób, które posiadają bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub takich, które mogą opatrzyć wniosek podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP; rejestracja polega na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy w postaci elektronicznej, załączeniu do wniosku skanów wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji, opatrzeniu wniosku i załączników .Poniżej znajdują się dokumenty potrzebne do zarejestrowania się jako bezrobotny.. Dodatkowo, jeżeli jesteś: cudzoziemcem - dokument wskazujący tytuł pobytowy uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej np. decyzję lub kartę pobytu; jesteś osobą niepełnosprawną - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.W przypadku jeżeli jesteś cudzoziemcem i chcesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna powinieneś przedstawić w powiatowym urzędzie pracy - dokument wskazujący tytuł pobytowy uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. decyzję, kartę pobytu).. Ma być ważny, dlatego trzeba to sprawdzić.. Zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego..

Po siedmiu dniach od zarejestrowania możesz starać się o zasiłek dla bezrobotnych.

Zapraszamy również do zapoznania się z instrukcją elektronicznej rejestracji przez internet oraz instrukcjami Jak założyć Profil Zaufany i Jak założyć konto użytkownika w praca.gov.pl.. dowód osobisty albo inny dokument tożsamości np. paszport; oświadczenie dotyczące miejsca zameldowania, przy czym w przypadku gdy wyżej wymienione oświadczenie wzbudzi uzasadnione wątpliwości organu, urząd może zawsze wezwać do przedłożenia zaświadczenia o meldunku wydanego .Dokumenty potrzebne do rejestracji osoby bezrobotnej.. Dostaniesz go, jeżeli: w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem pracowałaś łącznie co najmniej 365 dni lub prowadziłaś firmę.. Informacja dotycząca formularzy PDF: pliki pdf zawierają tzw. formularze, można je wypełniać bezpośrednio na komputerze i potem wydrukować (lub przekazać drogą elektroniczną).UWAGA: Jeżeli jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna, to w okresie posiadania statusu bezrobotnego, nie będziesz mógł zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy w tym samym urzędzie pracy..

W tej sytuacji nie jest wymagana wizyta osoby w urzędzie pracy.Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji?

świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty .Nov 9, 2021Możliwe są dwie ścieżki postępowania: • Pełna rejestracja elektroniczna, która polega na wniesieniu do urzędu pracy wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.. Jak zarejestrować się w Urzędzie Pracy?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt