Litosfera procesy zewnętrzne test

Pobierz

wielki góry, ale też trzęsienia ziemi czy wulkany.. Odpowiedz na pytanie: 1.Litosfera, sklerosfera (z gr.. Za pomocą strzałki zaznacz kierunek wiatru.This online quiz is called Litosfera.. Dowodami tego ruchu są min.. Procesy zewnętrzne mogą być: erozyjne (niszczące) lub akumulacyjne .wietrzenie - Polega na niszczeniu skał pod wpływem zmian temperatury powietrza, wody czy organizmów., stalaktyty - Nacieki jaskiniowe w kształcie zwisających sopli, powstałe w miejscach, w których woda kapie ze stropu jaskini., stalagnaty - Kolumny powstałe z połączenia stalaktytów i stalagmitów., akumulacja - Osadzanie materiału skalnego., wodospady - Swobodny, pionowy spadek .Litosfera i wnętrze Ziemi.. Jeziora Test Wody podziemne Polski#Procesy #egzogeniczne #zewnętrzne #wietrzenie #denudacja #erozja #ruchy #masowe #akumulacja Inne tryby nauki Test z odpowiedziami Powtórzenie Fiszki Pobierz jako PDF Wyświetl pytaniaProcesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię ziemi sprawdzian gdzie mogę znaleźć odp do grupy B ?. warstwa sięgająca od 350 km do 700 km w głąb Ziemi b).. Litosfera - procesy endogeniczne , Część 1 , Geografia dla maturzysty ZR , Geografia , Szkoły ponadgimnazjalne , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.pllitosfera: procesy zewnętrzne - rozwiązanie zadania.. Płaszcz Ziemi (górny i dolny): 30 km-2900 km, generalnie ciało .Procesy wewnętrzne i zewnętrzne nieprzerwanie, z różnym natężeniem i siłą, działają na powierzchnię Ziemi..

Procesy zewnętrzne.

warstwa półpłynnej magmy sięgająca od skorupy ziemskiej do około 350 km c).. Spis tematów (kliknij, aby przejść do wyboru tematów) Wnętrze Ziemi III Tektonika płyt .Rozdział 5.. Zapoznaj się z tekstem.. jakie moogą być zadania na spr z procesów zewnętrznych?. 45minut.pl; Publikacje; Geografia; Autor Krystyna Witkowska Data publikacji 2011-05-26 Średnia ocena 0,00 Pobrań .Proces Iqdol' pg przyczynowo-skutkowy.. PRĄDY KONWEKCYJNE- płyty litosfery poruszaja sie po plastycznej astenosferze.. Procesy zewnętrzne.. λίθος líthos kamień lub σκληρός sklērós "twardy", σφαῖρα sphaîra "kula") - zewnętrzna sztywna powłoka Ziemi obejmująca skorupę ziemską i warstwę perydotytową zaliczaną do górnej części płaszcza ziemskiego.Termin "litosfera" bywa nieściśle stosowany jako zamiennik terminu "skorupa ziemska".Poniżej przedstawiam wybrane prezentacje, zgodne z podstawą programową kształcenia w zakresie podstawowym dla liceum czteroletniego (obowiązuje uczniów po szkole podstawowej, realizujących podstawę programową z 2017 roku), przygotowane w formacie HTML 5 (wersja najlepsza - oryginalna) i przekonwertowane do PDF (wersja oryginalna pdf - bez animacji).7.. Obejmuje skorupę ziemską i górną część płaszcza Ziemi.. Rozmieszczenie zasobów mineralnych Test Ukształtowanie powierzchni Polski Test Klimat Polski Test Sieć hydrograficzna Polski Test Sieć hydrograficzna..

nazwa stosowana dla jądra wewnętrznego i zewnętrznego 3.Geografia semestr II SP LOW, lekcja 26.10.2020 Temat: Litosfera.

ni nazwy typów Przyporzqdkuj kaŽdemu ze .VI.. Sila napedzajaca ruch ply litosferycznych sa ruchy astenosfery.Plik LITOSFERA Procesy Egzogeniczne 03 test.pdf na koncie użytkownika nala4900 • folder Testy • Data dodania: 10 lis 2012XIV LO Gdynia 2013/14 Procesy zewnętrzne 1 WIETRZENIE Wietrzenie to proces prowadzący do rozpadu lub rozkładu skały Wietrzenie fizyczne - polega na rozpadzie skał na bloki, gruz, głazy, żwiry, piaski bez zmiany ich składu chemicznego.. Ich skutki widoczne są na ogół po dziesiątkach, setkach czy nawet tysiącach lat, choć niektóre z nich (np. trzęsienia ziemi) trwają zaledwie kilka sekund i natychmiast powodują olbrzymie zmiany w obrazie powierzchni Ziemi.KRA, PŁYTA-najwieksza jednostka litosfery,graniczy ona z sasiednimi wzdluz stref o aktywnym wulkanizmie i sejsmicznosci.. Termin litosfera: a/ jest zamiennikiem określenia skorupa ziemska b/ oznacza skorupę ziemską zwarstwą perydotytową zaliczaną do płaszcza ziemskiego c/ oznacza górną warstwę skorupy ziemskiej- warstwę granitową 9.Procesy wewnętrzne (endogeniczne) - zachodzą dzięki działaniu sił wewnętrznych, których źródłem jest energia wnętrza Ziemi.Procesy te przekształcają powierzchnię naszej planety modelując jej rzeźbę..

Idąc od zewnętrznej powłoki wyróżniamy: Skorupę Ziemi (w uproszczeniu litosfera): grubość ok. 20-30 km, ciało stałe.

Nauka: Uczelnie: Mój profil/Znajomi: .. Inne testy w tej kategorii: Test Rola wód w kształtowaniu krajobrazu Test Biosfera Test Pedosfera Test Położenie i podział administracyjny PolskiTest Hydrosfera 1 Test Atmosfera 1 Test Litosfera 2 Test Litosfera 1 Test Historia geologiczna i budowa Polski.. 2012-03-22 21:54:05 Kto ma sprawdzian z geografii z 1gimnazjum z działu procesy wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemii 2011-03-27 09:36:45Litosfera i procesy geologiczne - test.. Insolacja - polega na rozpadzie skał pod wpływem gwałtownych zmian temperatury.. Odsuwaja sie od siebie, jedna wsuwa sie pod druga,lub zderzaja sie.. Granit bardzo szybko rozpuszcza się w wodzie węglanowej.This quiz is incomplete!. Wpływają one na rozmieszczenie i przebieg plutonizmu, czyli przemieszczania się magmy w obrębie skorupy ziemskiej bez wydostania się jej ponad powierzchnię ziemi .Temperatura i ciśnienie rośnie łagodnie, natomiast gęstość zmienia się skokowo, co jest podstawą podziału wnętrza naszej planety na sfery.. Na podstawie schematycznego rysunku przedstawiającego fragment krajobrazu pustyni, wykonaj polecenia A C. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.1 Sprawdzian wiedzy i umiejętności z działu Zewnętrzne procesy kształtujące litosferę Zakres rozszerzony.. Czym zedstawionego na rysunku B. Uzupelnij tabele, tak aby powstal ci; W tabeli zestawiono niki, 2. a) SpoSród wymienionych produktó' c) Opisz geneze typu wybrzeŽa pr kierunek wiatru zedstawionego rysunku A. žy morskich..

Preview (10 questions) Show answers Question 1Procesy zewnętrzne i wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemię Zawiera 15 pytań.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt