Właściwości i budowa materii sprawdzian klasa 7 scribd

Pobierz

Spis treści: 1.. A. woda, rtęć, denaturat C. tlen, woda, żelazo B. powietrze, stal, rtęć D. stal, złoto, żelazoTEST z działu: Właściwości i budowa materii.. Oryginalne materiały pochodzą z książki Spotkanie z fizyką dla klasy 7.. WŁAŚCIWOŚCI MATERII - KARTOTEKA TESTU Numer zadania Sprawdzane wiadomości i umiejętności Uczeń: Katego-ria celu opera-cyjnego Poziom wyma-gań Odpowiedź Liczba Grupa A Grupa B punktów 1. rozpoznaje stan skupienia substancji A K D A 1 2. rozpoznaje jednostki masy i gęstości w układzie SI A K B C 1 3.Sprawdziany dla ksiązki Spotkanie z fizyką klasa 7 - Nowa Era - Format testów PDF, sprawdziany gotowe do wydrukowania.. 1 Wybierz zbiór, który zawiera nazwy substancji będących w temperaturze pokojowej w stałym stanie skupienia.. Save Save Właściwości i Budowa Materii B For Later.. Zawiera 20 pytań.. Podstawowe pojęcia fizyczne.. Wymienia zastosowanie gazów.. 1) W której substancji drobiny znajdują się blisko siebie i są silnie związane ze sobą?. 48-powtorka_10_drgan.. - Włodzimierz Wolczyński .. Siła jako miara oddziaływań.. Masa ciała i gęstość substancji.. 2010-02-06 16:36:36; Kto z Was miał test z fizy z działy "Właściwości i budowa materii " 2009-12 .Właściwości i budowa materii-sprawdzian kl.7 DRAFT.. Materiały służące do samodzielnej weryfikacji stopnia opanowania zagadnień przez ucznia.2727Testy sprawdzające II..

Test Właściwości materii imię i nazwisko.

Pomiary.. Sprawdzian z fizyki dla klasy 7 przygotowany na podstawie podręcznika Nowa Era Spotkania z fizyką z działu "Właściwości i budowa materii .Kod chemiczny Razem: 7 13 1 Ziarnista budowa materii 1 14 2 Atomy i cząsteczki 1 15 3 Wzory strukturalne 1* 16 4 Wzory sumaryczne 1* 17 5 Podsumowanie 1 18 6 Sprawdzian wiadomości 1 19 7 Analiza i poprawa sprawdzianu 1 Rozdział 3.Książka nauczyciela zawiera sprawdziany, testy, klucze odpowiedzi do poniższych działów: Klasa 5 Klasa 6 .. Poziom: Klasa 7 /.. Rozróżnia przyczyny i skutki zagrożeń cywilizacyjnych.. A. woda, rtęć, denaturat C. tlen, woda, żelazo B. powietrze, stal, rtęć D. stal, złoto, żelazoOpis: Sprawdzian "Właściwości i budowa materii" - test sprawdzający wiedzę - rozdział 2.. P F Cząsteczka składa się wyłącznie z atomów.Zawiera 7 pytań.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.sprawdzian właściwości i budowa materii klasa 7.pdf (22 KB) Pobierz.. Wlasciwosci i Budowa Materii Sprawdzian Klasa 7 PDF 16. pazdziernika, 2018 SPRAWDZIAN Z FIZYKI Brak komentarzy Po przeczytaniu i omowieniu zagadnien z podrecznika przychodzi czas na praktyczne .. 2 rzeczpospolita sprawdzian scribd.pdf .7.. Odpowiedzi do testów.. 2012-12-12 20:00:00; sprawdzian z fizyki z działu "Właściwości i budowa materii" ?. Doświadczenia.. Planuje i wykonuje doświadczeniaWlasciwosci i Budowa Materii Sprawdzian Klasa 7 PDF CIAA W RUCHU SPRAWDZIAN 2019/2020..

Sprawdzian z Właściwości i budowa materii.

Dynamika - Zakład Biofizyki.. WŁAŚCIWOŚCI MATERII - KARTOTEKA TESTU Numer zadania Sprawdzane wiadomości i umiejętności Uczeń: Katego- ria celu opera- cyjnego Poziom wyma- gań Odpowiedź Liczba punktówGrupa A Grupa B 1. rozpoznaje stan skupienia substancji A K D A 1 2. rozpoznaje jednostki masy i gęstości w układzie SI A K B C 1 3. przelicza jednostki masy C K A.. Przyrządy pomiarowe.. BarDzo proszę .. Przeprowadza obliczenia z wykorzystaniem pojęć: masa, objętość, gęstość.. właściwości i budowa materii sprawdzian klasa 7 grupa b.pdf .Test sprawdzający 2 "Wlaściwości i budowa materii" grupa A. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.Pierwsze spotkanie z fizyką sprawdzian klasa 7 Właściwości i budowa materii.. a) w metalu b) w azocie c) w wodzie d) w cieczy 2) Zjawisko samorzutnego rozprzestrzeniania się drobin w każdym ośrodku, np. w cieczy lub gazie to: a) dyfuzja b) konwekcja c) dyfuzacja d) napięcie 3) Dyfuzja .23 imię i nazwisko klasa data Grupa B 7esty sprawdzajãce Test Właściwości materii 1 Wybierz zbiór, który zawiera nazwy substancji będących w temperaturze pokojowej w ciekłym stanie skupienia.. Rozwiazania zadan dotycza dzialow: - pierwsze spotkania z fizyka - wlasciwosci i budowa materii - hydrostatyka i aerostatyka - kinematyka - dynamika -Test Właściwości i budowa materii, Rozdział II podręcznika Spotkania z fizyką cz. 1 dla Klasa I. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.Gotowe rozwiązania do sprawdzianów dla klas 3,4,5,6,7,8..

Budowa i właściwości materii.

Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.Sprawdzian z fizyki klasa 7 dział 2 Test z fizyki dla klasy 7 dział 2 na podstawie podręcznika Nowa Era Spotkania z fizyką, rozdział "Właściwości i budowa materii".. Test składa się z 12 pytań.. Zdobywaj wiedzę z fizyki.sprawdzian - Właściwości i budowa materii - dokument [*.pdf] imię, nazwisko klasa nr z dziennika miejscowość Właściwości i budowa materii ___ / 4 Zad.. Pomiary długości, pola powierzchni i objętości.. kgordziel.. test powtorzeniowy hydrostatyka i aerostatyka.pdf.Test powtórzeniowy (nowy) "Hydrostatyka i aerostatyka", plik: test-powtorzeniowy-nowy-hydrostatyka-i-aerostatyka.pdf (application/pdf).Właściwości i budowa materii kl 7ab DRAFT.. jak ktoś miał .. to piSzcie co było .. Zestaw 8 • Podsumowanie I.. Filtry: testy.. 0,2 kg B. 20 dag C .Testy sprawdzajãce27 II.. Budowa cząsteczkowa materii Kartkówka nr 1 - Podstawowe pojęcia fizyczne Grupa I 1.Plik ziemia we wszechświecie sprawdzian scribd.pdf na koncie użytkownika gregdelgoffe • Data dodania: 18 lip 2020 ..

Sprawdzian z Wlasciwosci i budowa materii.Test z działu Cząsteczkowa budowa ciał.

Fizyka.. Testy sprawdzające 19.. Wlasciwosci i budowa materii.test na znajomość właściwości fizycznych i chemicznych substancji, a także innych charakterystucznych właściwości pierwiastków i związków chemicznych Zawiera 15 pytań.. Wszystkie przedmioty i wszystkie wydawnictwa.. 1 Które odpowiedzi są prawdziwe, a które fałszywe?. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.I I.. Sprawdzian zawiera grupy A, B wraz z kartą odpowiedzi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt