Wyrazy określające następstwo czasowe

Pobierz

Odpowiedzi.. zad 5 str 93 język polski część 1 podręcznikachronologicznym, streszcza utwory fabularne, świadomie wykorzystuje wyrazy określające następstwo czasowe, zwłaszcza przysłówki, • w sposób uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę, obraz, ilustrację,4.. Stosuję akapity.. odpowiedział (a) 21.09.2011 o 13:36. redaguje i komponuje opowiadanie odtwórcze i twórcze, stosując wyrażenia określające stosunki , - świadomie posługuje się różnymi typami wypowiedzeń, - wzbogaca swoją wypowiedź wprowadzając, elementy opisu przedmiotu, wyglądu bohatera.-opisania postaci, rzeczy.. (Virgilius) Teraz wiem, czym jest miłość.. IV ciemna chmura, chybkie wiry, przymiotniki, których jest bardzo mało, wskazują na barwy i uplastyczniają opis, gr.. Piszę poprawnie pod względem językowym, ortograficznym, interpunkcyjnym.. Zachowuję kompozycję trójdzielną (wstęp, rozwinięcie, zakończenie).. zobacz odpowiedź raptem, w pewnej chwili/w pewnym momencie, w tej samej chwili/w tym samym momencie, wtem, nagle, nieoczekiwanie, naraz, jak grom z jasnego nieba, znienacka, błyskawicznie, ni stąd, ni zowąd- stosuje wyrazy wskazujące na następstwo czasowe.. ↓ (zobacz wszystkie synonimy do wyrażenia następstwo czasowe) ↓ Synonimy następstwo czasowePod spodem znajduje się całkowity wykaz wszystkich wyrazów bliskoznacznych do wyrażenia następstwo czasowe: następowanie czegoś po czymś , Synonimy wyrażenia "następstwo czasowe" z podziałem na grupy znaczenioweNastępstwo czasów głównych; teraźniejszy - teraźniejszy: zdanie podrzędne opisuje czynność równoczesną lub uprzednią: Rogant cur nobiscum possis non ire..

Wprowadzam wyrazy określające następstwo czasowe.

Następstwo czasowe polega na cofnięciu czasu użytego w zdaniu podrzędnym.

(Horatius)Zbierz jak najwięcej wyrazów lub wyrażeń opisujących relacje czasowe, ale wskazujących na brak następstwa czasowego.

Opowiadanie twórcze 1.. Dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji komunikacyjnej, takiej jak: prośba, pytanie, odmowa, wyjaśnienie, powiadomienie, zaproszenie, przekonywanie; świadomie dobiera wypowiedzenia oznajmujące, rozkazujące, pytające.wykorzystuje wyrazy określające następstwo czasowe, zwłaszcza przysłówki; - w sposób uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę, obraz, ilustrację, plakat, stosując słownictwo służące do formułowania ocen, opinii, emocji i uczuć; - objaśnia znaczenia dosłowne i metaforyczne wyrazówwyrazy określające następstwo czasowe, zwłaszcza przysłówki - w sposób uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę, obraz, ilustrację, plakat, stosując słownictwo służące do formułowania ocen i opinii, emocji i uczuć - objaśnia znaczenia dosłowne i metaforyczne wyrazówwskazuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi rozpoznaje cechy zaproszenia, życzeń, ogłoszenia, instrukcji, przepisu wskazuje części składowe wypowiedzi: tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończeniewyrazy określające następstwo czasowe, zwłaszcza przysłówki w sposób uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę, obraz, ilustrację, plakat, stosując słownictwo służące do formułowania ocen, opinii, emocji i uczuć V środki poetyckiewyrazy określające następstwo czasowe, zwłaszcza przysłówki; opowiada z perspektywy świadka i uczestnika zdarzeń • zapisuje dialog w opowiadaniu • w sposób uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę, obraz, ilustrację, plakat, stosując słownictwo służące doOpowiada przebieg zdarzeń zgodnie z ich chronologią; stosuje poprawne formy czasowników, wykorzystuje przysłówki określające następstwo czasowe..

zastosuj akapity unikaj powtórzeń, wprowadź wyrazy określające następstwo czasowe np. potem następnie później nieoczekiwanie wkrótce.

nadaj mu tytuł.. Pytają, czemu nie możesz pójść z nami Nunc scio quid sit amor..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt