Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty- jak napisać

Pobierz

Każdy nowo zatrudniony w szkole publicznej nauczyciel dostaje stopień stażysty i pracuje w ramach niego przez co najmniej rok, a następnie może zacząć ubiegać się o awans na nauczyciela kontraktowego.. Brody (Grupa "Krasnoludki"), oraz "Zanim będę uczniem" E. Tokarskiej i J. Kopała (Grupa "Żabki"), z uwzględnieniem .W artykule Autorka omawia podstawy prawne związane z awansem zawodowym, zadania opiekuna stażu oraz przedstawia propozycje dotyczące tego, jak napisać plan rozwoju zawodowego.. Cel główny: uzyskanie stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego Cele szczegółowe: - Zapoznanie się z .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko stażysty: Marta Kisiel Imię i nazwisko opiekuna stażu: Kamila Pielucha Nazwa i adres placówki: Przedszkole Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, ul. Lokatorska 12, 93-024 Łódź Posiadane kwalifikacje: studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie edukacji specjalnej, studia podyplomowe na kierunku .planu rozwoju zawodowego.. Czy może mieć to wpływ na ocenę całego dorobku zawodowego tego nauczyciela?Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (2021-10-10) Witam jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i obecnie prowadzę klasę pierwszą.Jakie są ważne terminy dla nauczyciela stażysty?.

3a.Awans zawodowy nauczyciela stażysty .

Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego:- Karta Nauczyciela- Rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.. W przypadku pytań i wątpliwości można dzwonić 94 34 767 40 lub pisać: .. Sprawdzanie teczki na dyplomowanego.. Artykułowi towarzyszy gotowe narzędzie - przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. niestety nie mogą rozpocząć stażu na mianowanie 1 września 2021r., ponieważ nie spełniają warunku przepracowania 2 lat:(Przedstawiam Państwu prezentację związaną z tworzeniem planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.czyli jak napisać plan rozwoju, sprawozdanie oraz jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu .. rozpoczęłam dziewięciomiesięczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego w xxx.. "Przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczyciela stażysty są nieco różne w placówce prywatnej i publicznej np. wymaganie, co do kwalifikacji opiekuna stażu czy też zasięgnięcia opinii Rady Rodziców.. Nauczyciel musi realizować zadania wykraczające poza jego zwykłe obowiązki, musi nieustannie doskonalić swój warsztat pracy i kształcić się.Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole (§ 3 ust..

Plany rozwoju zawodowego, sprawozdania, opisy i analizy.

Opublikowano: 2 czerwca 2016 roku.. Aneks został napisany ze względu na zmianę miejsca pracy.. Po jakimś czasie nauczyciel sam wprowadził kolejne zmiany.. Nie słyszałam nigdy, o prezentacji multimedialnej, na tym etapie rozwoju zawodowego nauczyciela- choć pomysł wydaje się ciekawy:) Nie bój się być pewny siebie i chwalić się swoją działalnością.. Każda różnica, co do postępowania w tych placówkach edukacyjnych została oznaczona w artykule adnotacją.. 1 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia rozpoczęły się 2 września 2019 r., a zatem upływ 20-dniowego terminu przypada 22 września 2019 r.tj.. Przez pierwszy rok pracy w szkole każdy nauczyciel musi zrealizować własny program rozwoju .1) odwołanie nauczyciela od oceny dorobku zawodowego, 2) ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 3) projekt oceny dorobku zawodowego opracowany przez opiekuna stażu*, 4) opinia rady rodziców, 5) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela, 6) sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.Po naniesieniu zmian dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego w terminie do 7 dni od dnia jego przedłożenia przez nauczyciela (§3 ust.. Plan rozwoju zawodowego Nauczyciela Stażysty Nie jest to żaden specjalny wzór .Artykuł aktualny w stosunku do nauczycieli stażystów, którzy rozpoczęli staż na stopień nauczyciela kontraktowego przed 1 września 2018 r. W takim przypadku zarówno staż, jak i postępowanie kwalifikacyjne realizowane są na podstawie przepisów obowiązujących do 31 sierpnia 2018 r. Pytanie: Jak napisać plan rozwojowy będąc .Plan rozwoju zawodowego § 6 ust.2 pkt 1 Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż..

Przykładowe zapisy w planie rozwoju stażysty Anna Kiełb.

ZADANIA FORMY REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOKUMENTACJAPrezentacja Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2021.. Jak napisać plan rozwoju.. Możecie poczytać poniżej, jak ja przedstawiłam mój 9-miesięczny plan rozwoju.. Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin, fax.347-67-15.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Stanowisko: Nazwa i adres szkoły: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018r.. /Rozporządzenie MEN z dn.26.07.2018 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli./ Lp.. Artykuł, który właśnie czytasz skierowany jest do trzech grup nauczycieli..

5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).

Gwarancja aktualności poradników.. Realizujemy plan rozwoju zawodowego.. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.. Forum awansowe odpowiada ekspert d/s awansu Podkreślaj swoje mocne .Opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego.. w niedzielę.Pamiętaj o efektach, zapis § 4.. Data zakończenia stażu: 31.05.2015r.. Zacznijmy od tego, że procedurę naszego awansu zawodowego określa obecnie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393*).. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art.9 g ust.10.. 5 rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli mówi, iż "Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od zakończenia stażu.. zaświadczeń, scenariuszy itp. stażu teczka nauczyciela stażysty.. Teczka na kontraktowego mianowanego dyplomowanego.. Zawiera on niezrealizowane zadania oraz nowe zadania, wynikające ze specyfiki pracy w nowej szkole.. Konsultacje z opiekunem stażu w zakresie opracowania planu rozwoju zawodowego i doboru form doskonalenia zawodowego.Ewelina Wyrwas PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: mgr Ewelina Wyrwas Miejsce pracy: Przedszkole Miejskie nr 34 w Łodzi Dyrektor: Iwona Zygmunciak Opiekun stażu: Olga Pietrzak Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2014r.. Chodzi o nauczyciela-stażystę, który otrzymał wcześniej pisemną dyspozycję od dyrektora, dotyczącą zmian w planie rozwoju.. Imię i nazwisko nauczycielaSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Realizacja planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy.Czy nauczyciel może samowolnie dokonać zmian w realizowanym planie rozwoju zawodowego?. Akt ten .Przypadku terminów to nauczyciel kontraktowy i mianowany oddaje projekt planu rozwoju zawodowego wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu, ale niepóźnej niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć, jak pisałam powyżej.. (zaświadczenia, scenariusze zajęć itp.).. Z dniem xxx.. W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego .Jak napisać plan rozwoju zawodowego: Większość opisanych zadań dotyczy nauczycieli mianowanych, ale również inni mogą z nich skorzystać.. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt